dans Spirit 

Praktijk voor wel zijn in zelfrealisatie via dans en beweging, 

waarbij we luisteren naar het verhaal van ons lichaam.  

Alle aanbod is gericht op zelfzorg & verstillingpersoonlijke groei & zelfverrijking, het stimuleren van onze zelfhelende vermogens. 

Ons mens-zijn staat centraal met aandacht voor & acceptatie van ons gehele lichaam en alle daarbij horende sensaties, gevoelens, emoties en gedachten. 

In onze groei en ontwikkeling is het essentieel dat onze energie vrijelijk kan blijven stromen. Zo blijven we in verbinding met 'al wat is'. Zo groeien we op met een diep vertrouwen in onsZelf en blijven we verbonden met onze innerlijke drijfveren. 

Dans en beweging heeft gunstige uitwerkingen op allerlei processen in ons brein. 

Dans en beweging zorgt voor meer verbindingen tussen de beide hersenhelften waardoor diverse hersengebieden beter met elkaar communiceren. 

De linker hersenhelft "denkt en theoretiseert", verwerkt informatie in orde en structuur. Hierin zetelt onze ratio.

De rechter hersenhelft "weet", is verantwoordelijk voor een vlotte integratie van veel soorten informatie tegelijk en stuurt onze gevoelens, associaties en fantasie. In de rechter hersenhelft zetelen onze emoties

Dans en beweging creëert meer ruimte in de hersenen. Hierdoor nemen  alle functies in onze hersenen toe in onderlinge afstemming. Door deze verbinding leren we tegelijk emotioneel en rationeel.  

In de dans en beweging gebruik je je lichaam om te herstellen en te genezen. Door te bewegen en dansen maak je de zelfhelende krachten in jezelf wakker. 

Dans, beweging en muziekbeleving creëren meer lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, meer eigenliefde en een betere energie flow voor meer balans & harmonie in je leven en relaties. 

Om je leven ten volle te beleven, en/of je zelf te helen, is er de weg terug in je lichaam.

" As we claim the full development of our bodily connections through movement patterns, and recognize the role they play in forming who we are as feelingful, spirited, thougthul human beings, we will increase our options for a lively interplay with our world. We will feel more alive. It is when we experience the relationship of the parts that we can begin the integration process" Peggy Hackney

Follow your soul, it knows the way.

Aquarius futures (1506-1599)