Don't dream your life, live your dream

Aanbod 

VOOR GROEPEN

Workshops zelfzorg & verstilling

dans Spirit organiseert ervaringsgerichte workshops om het lichaam te (her)ontdekken en er een milde, zorgzame relatie mee op te bouwen.

We gaan in de workshops aan de slag met ervaringsgerichte praktische en laagdrempelige oefeningen, meditaties en technieken uit diverse disciplines die voor eenieder geschikt zijn.

Hoe beter je je in je vel voelt, hoe groter je, immuniteit, energie, vreugdebeleving en daadkracht. Hoe slechter de relatie met je lichaam, hoe makkelijker je klachten krijgt en ziek wordt.

In mindfulness en binnen de dans- en bewegingstherapie is een goede relatie met het lichaam heel waardevol. Het is een basisconditie voor zelfzorg. Door aandachtiger te leren focussen op de signalen van je lichaam kan je sneller detecteren wat zich in je organisme aan het ontwikkelen is en preventief de accumulatie van spanning en stress - door onbewust piekeren en onderhuidse emoties - couperen.

Wacht niet tot je lichaam pijn uitschreeuwt.

Een goede gezondheid begint bij het luisteren naar je lichaam. 

Bartenieff Fundamentals (BF)

Fundamentals is een vorm van lichaamstraining die je aanmoedigt te voelen wat fundamenteel is voor je eigen organisme en hoe je via je lichaam en beweging in de wereld staat. Zonder deze open onderzoekende attitude is er geen basis om geïntegreerd bewegen in je eigen leven te brengen.

Beweging is complex. BF omvatten niet één aspect van de menselijke beweging maar het gehele complex. BF gaat over het evenwicht tussen functioneel en expressief, actief en passief, mobiel en stabiel, inspanning en ontspanning.

Van belang is het ervaren van verbinding binnen het hele lichaam en tussen de verschillende lichaamsdelen onderling. Daarnaast komen nog vele andere thema's aan bod, zoals gronding, adem-ondersteuning, activering van de dieperliggende spieren, integratie van patronen in de motorische ontwikkeling.

Irmgard Bartenieff heeft hiervoor 6 basisoefeningen met variaties ontwikkeld. Het gaat om basisbewegingen die altijd terugkomen in de dagelijkse bewegingen.

Door het werk met deze basisbewegingen ontstaat een gevoel van verbondenheid in en mèt het lichaam, een gevoel van één zijn met jezelf. Je voelt je gecentreerd en vitaal en dat helpt om je uit te drukken en in relatie te gaan met je omgeving en met anderen. Het gaat dus niet alleen om het functionele van de beweging maar ook om expressie en interactie.

Actieve meditatie voor volwassenen

Osho ontwikkelde de actieve meditatie om vanuit de danservaring tot een meditatieve ervaring van innerlijk gewaar zijn te komen. Een actieve meditatie ontdoet je van opgebouwde stress, brengt je tot innerlijke rust en geeft je vernieuwende kracht en energie.

Authentic Movement voor volwassenen

is een mindfulle methode om volledig in het moment contact te maken met de organisatie van je lichaam en lichaamseigen sensaties, trauma's te helen en te groeien naar meer eigenliefde. 

De methode gebruikt lichaamsbewustzijn en vrije beweging om expressie te geven aan onderdrukte gevoelens over het heden en/of situaties uit het verleden die het lichaam en het zelfbeeld hebben beïnvloed.

Je gaat de relatie met je lichaam en innerlijke belevingswereld meer ontdekken en /of verdiepen. Door te luisteren naar je lichaam groei je naar meer overgave en expressie van datgene wat in je leeft en erkenning vraagt. Zo creëer je heling op diep niveau waardoor je energie vrijer stroomt en je deze doelgerichter kan aanwenden. 

Vrije dansexpressie  

voor elke doelgroep, van kleuters tot senioren, mensen met een beperking en specifieke zorgbehoeften

Dansen is een spel van vormgeven en creëren, ontdekken van wat je lichaam allemaal kan en tegelijk aandacht geven aan je eigenheid en persoonlijke beleving.

In dans ontmoet je jezelf, de ruimte, de ander, de groep en de omgeving.

Dansen is bewegen van binnenuit en relatie leggen met de buitenwereld.

Je krijgt een platform om te inspireren en je te laten inspireren.

Elke danser is uniek en elke dans weer anders.

Vol verwondering ontstaat als het ware vanzelf een dans. 

De eigenheid, creativiteit en eigen inbreng van de deelnemers staan centraal. Er wordt gewerkt met eigen thema's en andere inspiratiebronnen al naargelang de leeftijd van de groep.

Leidraad vormt het bewegingskader van Rudolf Laban.

In 1 sessie van een hele dag kan een aanzet gegeven worden om met de groep toe te werken naar een danscreatie.

Om tot een afgewerkte danschoreografie te komen, zijn meerdere sessies/dagdelen nodig. 

Vrije dansexpressie is gericht op de totale persoonsontwikkeling en creëert meer ruimte voor nieuwe bewegingen, inzichten, belevingen en manifestaties. 

VOOR SCHOLEN

Reis door het lichaam. 

Een educatieve workshop waarin we in dialoog gaan met ons lichaam. Op niveau van het kind leren we aandachtig te luisteren naar ons lichaam. We gaan op ontdekking naar de geheime schatten die ons emotioneel sterk en weerbaar maken en zorgen voor de nodige veerkracht. We creëren de ruimte om wat we ervaren te benoemen en belichamen.

Deze workshop is een combinatie van creativiteit en educatie rond lichaamsbewustzijn en expressie. Het is een krachtige manier om met kinderen bezig te zijn rond de waarden respect, aandacht en zorg voor zichzelf en elkaar. 

LICHAAMSGERICHTE COACHING

voor volwassenen

Een groeitraject op maat is een duurzame investering in jezelf. In het traject krijg je handvaten aangereikt om meer in verbinding te staan met jezelf en van daaruit in relatie met je omgeving. Doelstelling is steeds om zelf aan het roer te staan van jouw schip en actief vorm te geven aan je leven vanuit eigen beheer. 

Kom vrijblijvend ervaren of dans- en bewegingstherapie iets voor jou kan betekenen. Een eerste ervaringsgesprek aan voordelig tarief bij opstart traject. Een traject bestaat uit 5 sessies. Er is de mogelijkheid om losse sessies te volgen. 

Prijs: 50 euro per uur / sociaal tarief: 20 euro 

voor jongeren en kinderen met specifieke zorgvragen 

Dans- en bewegings-therapeutische technieken creëren meer rust en vertrouwen in het eigen lichaam. Van daaruit ontstaat een voedingsbodem voor nieuwe bewegingen in gedrag met ruimte voor zelfexpressie. 

Prijs: 20 euro per half uur / sociaal tarief: 10 euro 

voor partners, gezinnen : bemiddeling, conflicthantering & zelfzorg / Prijs: 50 euro per uur / sociaal tarief: 20 euro 

voor personen met een beperking : bewegingstherapie aan huis 

Een aanbod bewegingstherapie aan huis is afgestemd op de specifieke zorgbehoeften. Vanuit de motorische vaardigheden wordt de totale persoonsontwikkeling beïnvloedt. Er wordt gefocust op het vergroten van bewegingsvaardigheden en empowerment. 

Prijs: 18 euro per 30 min losse sessie / 10-beurtenkaart = 160 euro  + verplaatsingsvergoeding inbegrepen / extra kost vanaf 25 km 

voor personen met een arbeidsvraag en/of arbeidsbeperking: traject privé @ loopbaan i.s.m. Normancoaching.be

Lichaamsgerichte loopbaanbegeleiding - Traject Inner-Outer-Balance

Aandacht voor je lichaam, innerlijke motivatie en verlangens op werk- & privé-vlak creëert harmonie & balans in je innerlijke en uiterlijke relatievaardigheden 

TRAJECTEN OP MAAT bv. teambuilding

voor particulieren, organisaties en onderwijs 

offerte op aanvraag

Trajecten zijn mogelijk op afbetaling volgens afspraak