Niet al het belangrijke is meetbaar, en niet al het meetbare is belangrijk. Elliot Eisner. 

Danseducatie, lichaamsgericht leren

Danseducatie is een methode waarbij lichaam (ervaren), geest (leren) en emotie (voelen) samenkomen. Alle zintuigen worden actief betrokken bij het ontwikkelings- en leerproces

Door te leren via dans en beweging stimuleer je tegelijk de fysieke, creatieve sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

"Het woord educatie moet niet opgevat worden in de zin van onderwijzen, maar als het assisteren van de psychologische ontwikkeling". Maria Montessori

5 principes van lichaamsgericht leren 

het brein voelt zich aangetrokken tot vernieuwing

het brein wordt geactiveerd door beweging

leren gaat makkelijker als het een emotionele basis heeft

het brein opereert vanuit concrete ervaringen waarbij zoveel mogelijk zintuigen betrokken zijn 

Voordelen van lichaamsgericht leren

door dans en beweging komen er chemische stoffen vrij die ons brein activeren 

dans en beweging brengt de energiestroom op gang of kanaliseert teveel energie

dans en beweging maakt ons actief en betrokken op onze omgeving 

dans en beweging stelt ons beter in staat om informatie te verwerken 

dans en beweging zorgt voor innerlijke motivatie

dans en beweging ondersteunt het brein bij concentratie en focus

dans en beweging verbetert het geheugen 

dans en beweging bevordert de sociale & emotionele ontwikkeling

Door dans en beweging te integreren in het vormings- of lessenpakket creĆ«er je een rijke leeromgeving. Leerprestaties verbeteren door de belichaming van leerinhouden. 

Vertel mij en ik zal vergeten, toon mij en ik kan het herinneren, betrek mij en ik zal het begrijpen. Confucius