Portfolio

Project i.s.m. Ortho agogisch centrum Broeders Ebergiste, Vurste

classic for specials 2018

Intergenerationeel project i.s.m. Buurtwerk Noord, Brussel

Creatieve en educatieve taalstimulering voor allochtone lagere school kinderen

Ontwikkelingsgerichte Trajectbegeleidingen

GTB, Gent-Aalst-Sint-Niklaas

Sociaal Huis, Lochristi

vzw den Azalee, Sint-Niklaas

MoClean vzw, Sint-Niklaas

Persoonlijk assistentschap

Bij personen met een fysieke, mentale beperking en/of hersenletsel